Profil společnosti


Společnost riskmotive s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v lednu 2005. Jsme nezávislá pojišťovací a poradenská společnost, která poskytuje svým klientům z řad jednotlivců i společností komplexní služby především v oblasti pojištění rizik. Středem našeho zájmu je vždy klient. Naším cílem je nejen poskytovat prvotřídní služby při výběru a sjednání konkrétního pojištění, ale také následně pečovat o aktualizaci klientova portfolia, informovat o novinkách na pojistném trhu a také asistovat při likvidaci pojistných událostí. 

Naše nezávislost na konkrétní pojišťovně nám umožňuje umístit pojistnou smlouvu pouze na základě výhodnosti nabídky pro klienta, přičemž tím rozumíme nejen zajímavou cenu, ale také rozsah pojistného krytí a znění pojistných podmínek. Naše doporučení je vždy založeno na detailní znalosti vzájemně konkurenčních produktů v daném segmentu. 


Našim klientům nabízíme vždy profesionální služby, ať se jedná o pojištění domácnosti nebo pojištění flotily firemních vozidel.