Společenství vlastníků


Společenství vlastníků bytových jednotek může získat komplexní pojištění nemovitosti výrazně levněji než majitelé jednotlivých bytových jednotek. Navíc může například z pojištění odpovědnosti krýt i škody způsobené jednotlivým vlastníkům provozem nemovitosti. Každý jednotlivý majitel bytové jednotky může díky pojistné smlouvě společenství získat zajímavou slevu na svém pojištění domácnosti.

Společenství vlastníků řadíme v naší společnosti do segmentu firemních zákazníků. Proto probíhá před sjednáním pojištění výběrové řízení na pojistitele podle předem získaných podkladů a definovaných požadavků. Velmi důležitým krokem je kvalifikované stanovení pojistné částky, tedy znovupořizovací hodnoty nemovitosti. V praxi se velmi často setkáváme s podhodnocenými pojistnými částkami v zájmu dosažení co nejnižšího ročního pojistného. Takový postup se ukazuje v případě velkých škodních událostí jako fatální, neboť pojistné plnění pak nestačí na opravu nemovitosti a velmi často pojišťovna uplatňuje sankci za podpojištění, tedy ono podhodnocení nemovitosti při výpočtu pojistného. Pojistná částka závisí obvykle na typu nemovitosti, použitých stavebních materiálech, typu střešní konstrukce, roku uvedení do provozu nebo celkové rekonstrukce, vybavenosti (například výtahem), počtu podlaží, výšce podlaží, výměře v m2, případně dalších faktorech. Výše pojistného vychází samozřejmě z hodnoty nemovitosti a zohledňuje vybraná pojistná nebezpečí, případnou zvolenou spoluúčast, míru rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění, vybavenost nemovitosti hasicími přístroji nebo elektronickou protipožární signalizací, případně bonus za bezeškodní průběh.

Pojistná nebezpečí, proti kterým lze například pojistit nemovitost: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letounu, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů,tíha sněhu nebo námrazy, voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, zemětřesení, odcizení, vandalský čin, povodeň nebo záplava, sesuv hornin, zemin nebo zřícení lavin, náraz vozidla, rozbití skla.