Kompetence


Společnost riskmotive s.r.o. podniká na pojistném trhu podle zákona č.38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Podle tohoto zákona je společnost registrována u České národní banky v následujícím  postavení:  pojišťovací makléř pod číslem 002169PM a pojišťovací agent pod číslem 040355PA. Podle platné evropské legislativy jsme jako registrovaný pojišťovací makléř a pojišťovací agent oprávněni poskytovat své služby na jednotném trhu Evropské unie.

Zkušenosti zakladatele společnosti na pojistném trhu sahají do roku 1994. V současnosti dosahujeme našich cílů pomocí kvalifikovaných pracovníků, kteří procházejí soustavným vzděláváním. Nezbytnou podmínkou je absolvování odborné zkoušky u České národní banky (dříve u Ministerstva financí ČR). Společnost má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu s pojistným plněním do výše 60 000 000 Kč (za pojistný rok).

Na českém trhu spolupracujeme především s nejvýznamnějšími pojistiteli, kteří jsou schopni dlouhodobě plnit své závazky vůči našim klientům, ve vztahu ke kvalitě a rychlosti likvidace pojistných událostí a také při správě aktiv. V některých segmentech trhu spolupracujeme s pojistiteli, kteří se na daný segment produktově specializují.