Outsourcing zdarma


Zajišťování služeb pomocí outsourcingu má celosvětově rostoucí trend. Pořizování služeb nákupem u externích dodavatelů, tedy outsourcingem, umožňuje firemním zákazníkům získat profesionální služby při současném snížení vlastních administrativních a personálních nákladů. Pojišťovnictví je velmi dynamickým oborem s množstvím nových informací, které reflektují legislativní změny, nové produkty a vývoj trhu. Je tedy velmi rozumné spolupracovat s profesionály v oboru, kteří denně navrhují řešení rozličných problémů.

Spolupráce s firemním zákazníkem probíhá podle našeho schématu: risk analysis solution services. Na počátku tedy identifikujeme současná i budoucí rizika, především rizika přímých i následných škod na movitém a nemovitém majetku, motorových vozidlech a odpovědnostní rizika. Další fází je analýza, kdy spolu s klientem definujeme priority, kvantifikujeme riziko a stanovujeme míru ochoty klienta podílet se na riziku. Tyto parametry porovnáváme se stávající pojistnou ochranou, pokud existuje. Výsledkem výběrového řízení na pojistitele, které může v závislosti na složitosti obchodního případu probíhat v několika kolech, je vždy řešení, zdůvodněné doporučení makléře sjednat specifikované pojištění u konkrétního pojistitele. Následně jsou připraveny pojistné smlouvy. Našim klientům poskytujeme nadále služby spočívající v aktualizaci pojistných smluv, asistenci při uplatňování nároků z pojištění a nabídce nových produktů vhodně doplňujících stávající portfolio. Naše firemní zákazníky obvykle zastupujeme na základě udělené plné moci.
Skvělou zprávou je, že všechny tyto služby získáváte zcela Z D A R M A !

outsourcing