Privátní majetek


Pojištění nemovitosti Vám nahradí finanční škodu na rodinném domě, bytové jednotce, rekreační chalupě nebo chatě, garáži, příslušenství staveb (plotech, bazénech, sklenících apod.), stavebním materiálu, zařízení staveniště atd. Sazba pojistného závisí na výši pojistné částky, tedy hodnotě nemovitosti, dále na případném limitu pojistného plnění pro určité pojistné nebezpečí, výši sjednané spoluúčasti, míře rizika výskytu povodně nebo záplavy v místě pojištění a použivání nemovitosti k trvalému nebo rekreačnímu bydlení. Velmi důležité je kvalifikované stanovení hodnoty nemovitosti, která může být pojištěna na tzv. "novou hodnotu" odpovídající (znovu)pořizovací ceně nemovitosti nebo na tzv. "časovou hodnotu" sníženou na částku odpovídající stupni opotřebení. Nemovitost lze pojistit i ve výstavbě, oproti dokončené stavbě však může být jiný rozsah pojistných nebezpečí a stanovena jiná (obvykle nižší) sazba pojistného. 

Pojištění domácnosti Vám nahradí finanční škodu na vybavení domácnosti umístěném nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně Vámi(např. sklep, garáž). Pojistná částka je stanovena klientem a měla by odrážet souhrn hodnot jako jsou nábytek, peníze a ceniny, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické a optické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje, osobní věci členů domácnosti (oděvy, kosmetika, knihy atp.). Věci mimořádné hodnoty, jako například sbírky, lze obvykle připojistit. Sazba pojistného závisí na stejných faktorech jako u nemovitosti a navíc na rizikovosti místa pojištění z hlediska krádeže vloupáním a dále na zabezpečení domácnosti mechanickým nebo elektronickým zabezpečením. 

Pojistná nebezpečí, proti kterým lze pojistit domácnost,nemovitost a příslušenství, jsou například následující: požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letounu, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů nebo jiných předmětů,tíha sněhu nebo námrazy, voda z vodovodních potrubí, vystoupnutí vody z odpadního potrubí, zemětřesení, krádež vloupáním, loupež, vandalský čin, povodeň nebo záplava, sesuv hornin, zemin nebo zřícení lavin, náraz vozidla, rozbití skla, atmosférické srážky, přepětí, ztráta vody, zkrat elektromotorů.